• KrFs Geir S. Toskedal (samt SV) vil i motsetning til Høyre og FrP ta opp forskjellsbehandlingen av de tidligere barnevernsbarna med regjeringen. - Dette er mennesker som har opplevd overgrep og omsorgssvikt og som absolutt ikke bør oppleve urettferdighet og mangel på forståelse igjen, mener Toskedal. Carina Johansen

Vil ikke stanse forskjellsbehandling

Høyre, FrP og Ap på Stortinget avviser å gripe inn overfor forskjellsbehandling av barnehjemsbarn utsatt for omsorgssvikt og overgrep. Kommunenes rett til selvstyre går foran. KrF og SV ber regjeringen gripe inn.