• På det midterste av de tre gårdsbrukene her mener Sandnes kommune at det er oppført 13 bygninger som er oppført eller endret uten tillatelse. Grunneieren er ansatt som ingeniør i Sandnes kommune. Jon Ingemundsen

Ingen nåde for bonden

Forklaringer og søknader i ettertid har ikke mildnet byggesakssjefens reaksjon overfor bonden som ifølge Sandnes kommune ulovlig har satt opp, bygget på eller endret 13 bygg på sin eiendom. Så godt som alt må bort.