• Erling Roland, professor i atferdsforskning ved Læringsmiljøsenteret, UiS.

Mobbeskoler halverte mobbingen

Mobbing forekommer oftere i skoler med uklar ledelse, dårlig samarbeid og dårlige rutiner på å oppdage og stoppe mobbing. Men det går an å gjøre noe med det.