Tina-innstilling først etter påske

Stavanger-politiet vil først ha sin innstilling i Tina— saken klar etter påskeferien. Årsak: Den endelige barnål-analysen foreligger ikke.