• Regjeringen ønsker med støtte fra Sp å gjøre tigging ulovlig. Pavel Rosmalin, rom fra Romania, livnærer seg ved å tigge penger på gata i Stavanger. Her er han avbildet i september i fjor. Jon Ingemundsen

Tiggeforbud i ekspressfart

Nasjonalt tiggeforbud innføres på rekordtid til sterke advokatprotester. Politiet må selv tigge etter penger dersom de trenger ekstra midler for å håndheve forbudet.