• Økonomisjef Bjarte Madland i Gjesdal kommune sier kommunen kjører stram budsjettdisiplin ute i avdelingene. Pål Christensen

Gjesdal mangler tre millioner kroner

Gjesdal fikk inn 86 millioner kroner i skatteinntekter de tre første månedene i 2015. Det er 3 millioner kroner mindre enn budsjettert. Ingen kutt er varslet — foreløpig.