• harboe.jpg Anders Minge

19 innlagt med svineinfluensa ved SUS

19 personer har så langt fått påvist og har vært eller er nå innlagt ved Stavanger Universitetessjukehus (SUS) med svinenfluensa.