• Den lange valgkampen er i gang: Motpoler: Aps gruppeleder Cecilie Bjelland (til venstre) og ordfører Christine Sagen Helgø (H) til høyre. Pål Christensen

Hissig Ap, forsiktig Frp

Arbeiderpartiet kom med de hardeste angrepene mot flertallspartienes budsjett. Frp var mildere i sin kritikk enn tidligere år. Den hardeste kritikeren av Ap sitt budsjett, var tidligere Ap-medlem Odd Erik Hansgaard.