• Toril Margrete Fidjeland (t.v.) og Frøydis Ravndal i badet i Luravika hver dag gjennom vinteren 2007. Nå mener ordføreren at strandplanene blir for dyre å gjennomføre. Åsmund Ådnøy

Bystrand renner ut i sanden

Ordfører og luring Stanley Wirak vil legge vekk planene om bystrand i Luravika. Lederen av bydelsutvalget mener Wirak svikter sin egen bydel.