Tøffere hverdag for unge og eldre

Rådmann Tore Sirnes vil kutte driftstilskuttet til samtlige eldresentre i Sandnes. Samtidig må innflyttingsklare eldreboliger stå tomme i opptil ett år for å spare penger.