Fram for grønne innkjøp

Offentlige etater kan nå legge vekt på miljøhensyn ved innkjøp og anbudsrunder.