Kommunalt husleiehopp

Kommunen vil sette opp husleien i nesten alle kommunale boliger.Til tross for at også bostøtten økes, vil kommunen få 13,4millioner kroner i økte inntekter.