Frikjøp i ferjefart

Gassco og Statoil har alt søkt SFT om å få godkjent fratrekk i sine samla Nox-utslepp dersom gassindustrien bidrar til at ferjene på Boknafjorden går over frå dieseldrift til gassdrift.