Prøver Hanapiren på ny

Byplansjefen går nok en gang inn for å godkjenne et byggeprosjekt med tårn og pir ved Daleveien.