Lever best i Rogaland

Rogaland, Sogn og Fjordane og Akershus er best å bo i. De tre fylkene ligger helt på topp i en fersk levekårsundersøkelse.