Ingen avgjørelse tatt om nye norske styrker i Irak

Det norske ingeniørkompaniet på 150 mann i Sør-Irak skal fortsatt trekkes ut når oppdraget er slutt i begynnelsen av januar neste år.

Publisert: Publisert:
  • Jan-Petter Helgesen
iconDenne artikkelen er over 16 år gammel

JÅTTÅ: — Regjeringen har ikke gjort vedtak om å forlenge det norske oppdraget i den internasjonale solidaritetsstyrken i det sørlige Irak. Etter planen er det meningen å avslutte oppholdet for nordmennene etter et halvt år, det vil si i januar 2004, opplyser statsminister Kjell Magne Bondevik (Krf), til Aftenbladet.

Helt kategorisk om et mulig fornyet mandat vil han ikke være. Et nytt vedtak om fortsatt norsk tilstedeværelse får en komme tilbake til senere, sier Bondevik.

Selv la han vekt på at den norske innsatsen står på et vedtak i Sikkerhetsrådet om å delta i oppbyggingen av Irak. De norske utfører humanitære oppdrag som minerydding og brobygging, fortsetter statsministeren.

Bondevik legger ikke skjul på at det etter hans syn er ønskelig med en ny og enda mer konkret beslutning i FN angående flernasjonal innsats i det krigsrammede landet. Norge støttet ikke krigen.

Hans konklusjon er derfor klar. Verdenssamfunnet må fortsatt bruke FN når hensikten er å søke løsning på internasjonale konflikter.

Statsministeren er heller ikke tvil om at kampen mot terrorisme må fortsette. Personlig venter han seg mye av den internasjonale konferansen om årsakene til den moderne terrorisme som han selv har tatt initiativ til i New York ved slutten av måneden.

KrF-politikeren var på spørsmål fra salen ikke snauere enn at han for første gang vedgikk at han hadde gjort feil da han våren 1999 sa at Norge ikke var i krig mens norske piloter fløy operative tokt over Kosovo. Utsagnet har plaget meg mye, men også politikere må ha lov å feile, vedgikk Bondevik.

Publisert:

Les også

  1. Skuddsikker Bondevik