Fylkesrådmannen frarår vindmøllepark

Fylkesrådmannen i Rogaland mener NVE må si nei til vindkraftparken som planlegges på Høg-Jæren.