Det ble ikke Ryfylkebuss

Utvalg for samferdsel utsatte på ubestemt tid en søknad om ekspressbussrute fra Sand til Sola.