- Handikap-plassar må merkast betre

— Dette er for dumt, seier Wenche Røed. Parkeringsplassane utføre Løveapoteket i Kannik har vorte omgjort til handikap-parkering utan at ho la merke til det. Dermed vart det 500 kroner i bot då ho som vanleg sette bilen sin der.