Selger tapte rettssak om kvegavl

En kvegselger fra Nordland får svi for ikke å gi kjøperen, en bonde i Sirdal, rett.