Uviss framtid for 56 ansatte når staten tar sykehusene

56 årsverk forsvinner fra fylkesadministrasjonen ved Gamle Stavanger sykehus når staten overtar sykehusene fra nyttår. De ansatte lever i uvisshet om hva som skjer.