Høyesterett skjerpet to straffer

Høyesterett har justert opp straffene i to dommer fra Gulating lagmannsrett. Dommene gjelder skyting og drosjeran i Stavanger.