Botsøvelser

Det finnes et ekstra varmt sted for dem som parkerer påhandicap-plasser uten å ha rett til det. I dag har de med meg ågjøre.