Les om Eiganestunnelen

Kommunedelplanen for Eiganestunnelen — fra Motorveien til Eskelandsveien - er lagt ut til offentlig ettersyn.