6,7 prosent kjørte uten bilbelte

Av 610 biler som ble kontrollert i Stavanger og Sola tidligere i dag, ble 41 tatt for ikke å bruke bilbelte.