Dyr ambulanse-vakt

Sokndal har budsjettert med 250.000 kroner i driftstilskudd tilambulansen i år. Lund bruker det dobbelte, viser tall Aftenbladethar innhentet fra de to like store nabokommunene.