Randaberg beholder renovasjonen selv

Konkurranseutsetting: Kristelig Folkeparti var til slutt alene om å ville konkurranseutsette deler av renovasjonstjenesten i Randaberg kommune. Saken er behandlet både i hovedutvalg for nærmiljø og kultur, og sist i kommunestyret.