Nytt senter skal fremme leselysten

Et nytt nasjonalt senter for lesing skal bidra til å styrke lese— og skriveferdighetene her i landet. Utdanningsdepartementet vil plassere senteret i Stavanger.