Liten støtte for riksvei 44-klager

Kommunen vil bare ta én av åtte klager på reguleringsplanen for nye riksvei 44 til følge. Den gjelder kun en teknisk detalj.