Klager på Kolumbus

Pendlere i Strand klager til Forbrukerrådet etter å ha mistet muligheten til å veksle mellom ferjer og hurtigbåter.