Aker Kværner selger Rosenberg

Kværner Rosenberg er historie. I løpet av tre år skal Aker Kværnerkvitte seg med verkstedet. Hvem som skal kjøpe, er helt i det blå.Uten kjøpere blir Rosenberg lagt ned.