200.000 til sommer i Vågen

Kommunalstyret for kultur, idrett og kirke har bevilget 200 000 kroner til gjennomføring av kulturaktiviteter i Vågen i tiden 7-22 juli 2003.