SV vil utsette Tusenårsstedet

SV kan ikke godta en nedprioritering av skolen. Partiet vil skaffe penger ved å skyve store investeringsprosjekter fram i tid.