Dobbel straumrekning i 20 år

Kyrkja i Vats i Vindafjord har gjennom 20 år betalt dobbelt for flomlyset på kyrkja For å spara på straumutgiftene skulle lyskastarane utanfor kyrkja nyleg mørkleggjast. I arbeidet med å finna brytarane for flomlyset, blei det oppdaga at lyskastarane var kopla direkte til straummålaren inne i kyrkja.