Nesten tropenatt

I natt var det varmt, men ikke varmt nok til å få betegnelsen tropenatt. Da må gradestokken ikke vise under + 20 grader Celcius.