Hode- og nakkepasienter skal opereres i Stavanger

Ulykkesofre med nakke— og hodeskader må ikke lenger sendes til Haukeland sykehus.