Gangfelt stenges

Vegvesenet i Rogaland har bestemt seg for å stenge fotgjengerovergangen på Mariero.