Medaljer til hedersmenn

I går kveld fikk Jørgen Tengesdal og Klaus Helland kongensfortjenstmedalje i sølv for et langt liv som tillitsmenn i RødeKors. De har kjent hverandre helt siden ungdomsårene før krigen.