Nederlandsk tråler fisket ulovlig i norsk sone

Den nederlandske tråleren «Vrouw Jannetje» blir torsdag overlevert til politiet i Egersund etter å ha fisket med en ulovlig oppbygging av trålen.