32 sauer og lam døde i brennhet bil

32 sauer og lam døde da de skulle fraktes til beite en varm dag i sommer. Tragedien kan bli politianmeldt.