Politikerne uenige om ansvaret

Politikerne ser svært forskjellig på sitt ansvar for folk som sliter med å nyte alkohol på en kontrollert måte.