P-plasser for handikappede

Parkeringsplassen for handikappede ved kommunens administrasjonsbygg i Olav Kyrres gate 23 er flyttet nærmere hovedinngangen. Før lå de i en skrånende sidegate.