Strenge regler, knappe frister

Å få plass på en valgliste er en alvorlig sak. Reglene for å blivraket fra, eller trekke seg fra en vedtatt liste er svært strenge.Jan Birger Medhaug må trolig melde seg inn i et annet parti forikke å bli KrF-politiker i fylket de fire neste årene.