Jens Sverre Knutsen anker lensmannsdommen

Lensmannsfullmektig Jens Sverre Knutsen krever ny rettsligbehandling av lensmannssaken på Klepp.