Håp om gjennombrudd i Tina-saken

I flere uker har etterforskerne i Tina-saken ventet på resultatetfra DNA-analysene av gress og barnåler. Resultatet kan betygjennombruddet i drapssaken.