Sorenskrivere vil ikke betale mer i husleie

Sorenskriverne på Jæren og i Sandnes har havnet i betalingskonflikt med husvertene sine.