Stavangermann frikjent

52-åringen fra Stavanger ble i oktober 1999 dømt til 14 års fengselfor seksuelle overgrep mot en 14 år gammel gutt i Sri Lanka.Torsdag morgen ble han frifunnet av en appelldomstol i landet.