Stavanger mangler 100 sykepleiere

Hver tredje sykepleierstilling står ledig i Stavanger. Verst ersituasjonen ved Rosendal sykehjem hvor bare 5 av 17 sykepleiere erpå plass.