Grønt lys for Hognestad

Høyre stemte mot sitt eget utsettelsesforslag og sørget for enstemmig kommunestyrevedtak om å gå videre med utvidelsen av Hognestad skule.