Tvil om biltrafikken til Jåttåvågen

Én veiatkomst til Jåttåvågen vekker bekymring hos politikerne. Derfor ymtes det frampå om nok en tunnel.